Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

 

  •  

     

Projekte

Rikonstruktimi i shkollës 9- vjeçare”Ismail Qemali”

Sot, së bashku me deputetin Edmond Leka në shkollën 9- vjeçare”Ismail Qemali” për ti dhënë dorën e fundit : Palestër e...

September 16, 2018

Read More

Projekte

Rikonstruktimi i shkollës “Halim Xhelo”

Viti i ri shkollor i cili nis më 17 Shtator e gjen tërësisht të rikonstruktuar gjimnazin “Halim Xhelo”: Kushte...

September 14, 2018

Read More

Aktivitete

Gëzuar 74 vjetorin e Clirimit të Vlorës

Gëzuar 74 vjetorin e Clirimit të Vlorës, përulje dhe nderim për dëshmorët! Le të na shërbejë sakrifica e tyre si një shembull...

October 16, 2018

Read More

Aktivitete

Përkujtimi i 75 vjetorit të të rënëve në kampet e përqëndrimit

Sot përkujtojmë 75 vjetorin e të rënëve në kampet e përqëndrimit! Sot mbas 75 vjetëve ata do të kenë për herë të parë...

October 12, 2018

Read More

Njoftime

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE  Lloji i diplomës “Agronomi”, niveli minimal i diplomës...

October 10, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST I BORXHIT”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

October 10, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim Publik

R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8752 prot.                               ...

October 10, 2018

Read More