Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

 

  •  

     

Projekte

Rikonstruktimi i shkollës 9- vjeçare”Ismail Qemali”

Sot, së bashku me deputetin Edmond Leka në shkollën 9- vjeçare”Ismail Qemali” për ti dhënë dorën e fundit : Palestër e...

September 16, 2018

Read More

Projekte

Rikonstruktimi i shkollës “Halim Xhelo”

Viti i ri shkollor i cili nis më 17 Shtator e gjen tërësisht të rikonstruktuar gjimnazin “Halim Xhelo”: Kushte...

September 14, 2018

Read More

Aktivitete

Përkujtimi i 75 vjetorit të të rënëve në kampet e përqëndrimit

Sot përkujtojmë 75 vjetorin e të rënëve në kampet e përqëndrimit! Sot mbas 75 vjetëve ata do të kenë për herë të parë...

October 12, 2018

Read More

Aktivitete

Misteret e Orikumit

Ju mirëpresim, të gjithë së bashku për të parë dokumentarin mbi gadishullin e Karaburunit, pasurit detare dhe ato arkeologjike, duke...

September 19, 2018

Read More

Njoftime

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE  Lloji i diplomës “Agronomi”, niveli minimal i diplomës...

October 10, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST I BORXHIT”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

October 10, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim Publik

R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8752 prot.                               ...

October 10, 2018

Read More