Monthly Archive: May 2017

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve)

Lloji i diplomës: “Inxhinieri ndertimi, Inxhinieri Planifikimi dhe Menaxhimi Urban” niveli minimal i diplomës “Master shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i...

16.05.2017 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE NGRITJE NE DETYRE  (Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve)

16.05.2017 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve) Lloji i diplomës: “Inxhinieri ndertimi, Inxhinieri Planifikimi dhe Menaxhimi Urban” niveli minimal i diplomës “Master shkencor” Në...