Monthly Archive: December 2017

Invalor 101- Ngritja e nje rrjeti te perbashket per valorizimin e fluksit te materialeve ne zonat turistike

Invalor 101- Ngritja e nje rrjeti te perbashket per valorizimin e fluksit te materialeve ne zonat turistike

Bashkia Vlore ka kenaqesine te lancoje fillimin e implementimit te projektit `Invalor 101- Ngritja e nje rrjeti te perbashket per valorizimin e fluksit te materialeve ne zonat turistike`, projekt i financuar nga Programi Interreg...

Njoftim Shperblim Lindje

Njoftim Shperblim Lindje

NJOFTIM PER SHPERNDARJEN E SHPERBLIMIT TE LINDJES Celet fondi per shperndarjen e shperblimit te lindjes. Familjaret e femijeve ne kete liste duhet te paraqiten prane Zyrave te Qendres Ekonomike, Vlore deri me daten 25,...