Monthly Archive: May 2018

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Jurist

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Jurist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Nën tingujt e muzikës “World Italiano”

E Enjte 24 Maj Ora 20:00 në Lungomare tek Kinemaja Verore, Bashkia Vlorë në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës në Tiranë organizon Koncert me muzikë moderne. Grupi Italian me famë botërore KALÀSCIMA, nën...

SHPALLJE PËRFUNDIMTARE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

SHPALLJE PËRFUNDIMTARE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist agronom” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Jurist” në Drejtorinë JURIDIKE)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Jurist” në Drejtorinë JURIDIKE)

Lloji i diplomës:“Shkenca juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...

SHPALLJE PARAPRAKE E LISTËS SË REZULTATEVE “SPECIALIST AGRONOM”

SHPALLJE PARAPRAKE E LISTËS SË REZULTATEVE “SPECIALIST AGRONOM”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist agronom” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Agronom

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Agronom

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “JURIST” në Drejtorinë Juridike)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “JURIST” në Drejtorinë Juridike)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE     SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist “JURIST” në Drejtorinë Juridike) Lloji i diplomës:“Shkenca juridike”, niveli minimal...

SHPALLJE E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË REZULTATEVE “SPECIALIST PERSONELI”

SHPALLJE E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË REZULTATEVE “SPECIALIST PERSONELI”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me...