Monthly Archive: July 2018

Ekspozita e piktorit Agim Sulaj

Ekspozita mbyllet në datë 10.08.2018 Viti Mbarëkombëtar i Skënderbeut ka sjellë në qytetin e tij të lindjes me ftesë të Kryetarit të Bashkisë së Vlorës zotit Dritan Leli piktorin dhe karikaturistin me famë ndërkombëtare...

Gladiator 7

Federata Shqiptare e MMA në bashkëpunim me Bashkia Vlorë organizuan Albanian Gladiator Championship në qytetin e Vlorës pranë Lungomares, perballë ish shkolles së Marines.

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Jurist

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Jurist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Tinguj jete mes tokës dhe detit

Peizazhe muzikore për orkestër dhe solistë. Konsullata e Italisë dhe Bashkia Vlorë në bashkëpunim me ministrinë e Kulturës, DRKK Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, ditën e shtunë në një ambjent tepër piktoresk, në lagunën...

Lista perfundimtare – Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Lista perfundimtare – Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall: Oltjon Bejaj...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...

Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall: Aplikantët e...

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Urbanist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Urbanist)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe...

Verë dhe Portokalle

Aktorët e Portokallisë se shpjeti në qytetin e Vlorës nën moton Verë dhe Portokalle Me datë 22 Korrik ora 20 : 30 ju mirëpresim në Lungomare

Njoftim për Ftesë për Negociata/ Notification on the Invitation for Bid

Njoftim për Ftesë për Negociata/ Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESË PËR NEGOCIATA Bazuar në nenin 7 gërma c të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimet publike” me gjithë ndryshimet; Ligjit nr. 135/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe në Vendimin e...