Monthly Archive: August 2018

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor)2018

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor)2018

  Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor)2018 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2018 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill-Maj-Qershor) 2018 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2018...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist i Borxhit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist i Borxhit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

 REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist i Borxhit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore) Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”,...

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E  FITUESVE:  “SPECIALIST I KONTROLLIT NË TERREN”

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST I KONTROLLIT NË TERREN”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist I kontrollit në terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave...

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E  FITUESVE: “SPECIALIST JURIST”

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist i Kontrollit ne Terren”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist i Kontrollit ne Terren”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist i Kontrollit ne Terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave...

Kryevepra botërore “Princi i vogël”

Kryevepra botërore “Princi i vogël” e shkrimtarit Antoine de Saint-Exupery vjen për artdashësit nga aktorja e mirënjohur Yllka Mujo, regjisori Armand Bora dhe kompozitori Aulon Naci në një vend sa alternativ aq dhe të...

SHPALLJE PARAPRAKE FITUESIT “SPECIALIST JURIST”

SHPALLJE PARAPRAKE FITUESIT “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist i Kontrollit ne Terren

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist i Kontrollit ne Terren

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...