Monthly Archive: September 2018

Njoftim publik për Qëndren Historike

Njoftim publik për Qëndren Historike

BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8251 prot.                                                                          Vlorë, më 26.09 2018   Lënda:  Njoftim Publik.  Z. Selfo Skendaj                                   ...

Njoftim publik për Qëndren Historike

Njoftim publik për Qëndren Historike

BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8251 prot.                                                                          Vlorë, më 26.09 2018   Lënda:  Njoftim Publik.  Z.Dhamo Bezhani                                     ...

Njoftim publik për Qëndren Historike

Njoftim publik për Qëndren Historike

BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8251 prot.                                                                          Vlorë, më 26.09 2018   Lënda:  Njoftim Publik.  Z. Dyzene Deromema                                   ...

Njoftim publik për Qëndren Historike

Njoftim publik për Qëndren Historike

BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8251 prot.                                                                          Vlorë, më 26.09 2018   Lënda:  Njoftim Publik.  Z.Anest Bezhani                                     ...

Njoftim publik për Qëndren Historike

Njoftim publik për Qëndren Historike

BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8251 prot.                                                                          Vlorë, më 26.09 2018   Lënda:  Njoftim Publik.  Z.Parashqevi Gori , Petraq Gori , Lindita Gori , Albert Gori , Silvana gori             ...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist i Borxhit

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist i Borxhit

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Misteret e Orikumit

Ju mirëpresim, të gjithë së bashku për të parë dokumentarin mbi gadishullin e Karaburunit, pasurit detare dhe ato arkeologjike, duke zbuluar historikun e qytetin antik të Orikut. Filmi është projektuar për të nxjerr në...

Dita Kombëtare e Pastrimit

Në Ditën Ndërkombëtare të Pastrimit, së bashku me gazetarët dhe punonjësit e Shërbimeve Publike në Karaburun dhe Shpellën e Haxhi Alise. Të mbajmë pastër mjedisin, të ruajmë pasurite natyrore, resurset turistike. .

Rikonstruktimi i shkollës “Halim Xhelo”

Viti i ri shkollor i cili nis më 17 Shtator e gjen tërësisht të rikonstruktuar gjimnazin “Halim Xhelo”: Kushte bashkëkohore Ambjente tërësisht të reja Laborator modern Palestra e re Investime të tjera na presin...