Në kuadër të projektit ndërkufitar “KURSE UJIN / SAVE WATER

51412574_10155989943567541_4945484318257446912_n
51249275_10155989943442541_2293253867363631104_n
51593541_10155989943462541_2658609018494255104_n

Në kuadër të projektit ndërkufitar “KURSE UJIN / SAVE WATER: Përmirësimi i menaxhimit të ujit dhe infrastrukturës së furnizimit me ujë përmes teknologjisë SMART, politikave dhe instrumenteve” është organizuar në Këshillin e Qarkut, një takim informues me palët e interesuara të projektit. Përfituese nga ky projekt është Njësia Administrative e Novoselës. Drejtori i Ujësjellës Kanalizime Vlorë, Dorian Xhelili shprehu partneritetin e Ndërmarrjes të cilën ai drejton për këtë projekt si dhe gatishmërinë që përgjatë gjithë projektit të bëhet një punë dinjitoze për përmirësimin e situatës së furnizimit me ujë të fshtarave të Novoselës.

You may also like...