VENDIM-I-KËSHILLIT-TË-BASHKISË-VLORË-nr67-DATE-30.05.2019