Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve tetor dhjetor 2019