PËR LIKUJDIMIN E Z.KOL JANUSHI, SUBJEKT SHPRONËSIMI I PREKUR NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “SISTEMIMI I BLLOKUT NË LAGJEN ISA BOLETINI, FAZA III” NË QYTETIN E VLORËS NË ZONËN KADASTRALE

Shkarko Dokumentin

 

 

 

You may also like...