SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist per mbrojtjen e femijeve Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatet paraprake për këtë pozicion:

Nuk shpallet asnje kandidat fitues.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...