Author: Mario Mullai

VENDIM Nr. 28, Datë, 29.03.2021

VENDIM Nr. 28, Datë, 29.03.2021

 R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr._______prot.                                                                          Vlorë, më_____._____ 2021 VENDIM Nr. _____, Datë, _______2021 PËR MIRATIMIN ...

NJOFTIM PER KREDINE E BUTE NGA BASHKIA VLORE

NJOFTIM PER KREDINE E BUTE NGA BASHKIA VLORE

PËR  ZBATIMIN  E  PROGRAMIT  TË  BANESAVE  ME  KOSTO  TË  ULËT, NËPËRMJET SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË  KREDIVE  NGA  BUXHETI  I BASHKISË  VLORË   Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Bashkisë  Nr.19,  datë 25. 02....

Informacion ne lidhje me Zonat Kadastrale

Informacion ne lidhje me Zonat Kadastrale

Kosultimi Publik do te behet gjate diteve : Data 22/01/2021 – 08/03/2021 Ne adresen prande Bashkise Vlore Oraret e pritjes ne ambjentet ku do te kryet konsultimi jane : Te hene -Te Premte orari...