Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Legjislacioni

Legjislacioni

Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Detaje te 6. Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE Parametri Vlera Emri 6. Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013)

Detaje te 5. Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013) Parametri Vlera Emri...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Detaje te 4. Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE Parametri Vlera Emri Ligji nr.8485,...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014)

Detaje te 3. LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014) Parametri Vlera Emri 3. LIGJI 152-2013, 30.05.2013...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

Plazhet 2016

Detaje te Plazhet 2016 Parametri Vlera Emri Plazhet 2016 Shkarko Plazhet 2016 Dokumenti Plazhet 2016_opt.pdf Madhesia 2.69 MB Krijuar ne:...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

VKM nr.143, 12.03.2014 – Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës…

Detaje te 3.1 VKM nr.143, 12.03.2014 – Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës… Parametri...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

Vendim 44

Detaje te Vendim 44 Parametri Vlera Emri Vendim 44 Shkarko  VENDIM-I-KËSHILLIT-TË-BASHKISË-VLORË-nr44 Dokumenti...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

Aktualizaur ne03/13/2015 08:22 Parametri Vlera Emri 12. Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Shkarko...

November 13, 2016

Read More

Legjislacioni

Ligji nr. 119-2014, 18.09.2014 Për të drejtën e informimit

Parametri Vlera Emri 2. Ligji nr. 119-2014, 18.09.2014 Për të drejtën e informimit Shkarko Ligji nr. 119-2014, 18.09.2014 Për të...

November 13, 2016

Read More