Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Njoftime

NjoftimeQyteti

Njoftim!

Bashkia ka marrë masat e nevojshme për të parandaluar pasojat që mund të shkaktohen nga përkeqësimi i kushteve të motit. Deri tani...

January 6, 2017

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve)

Lloji i diplomës: “Inxhinieri ndertimi, Inxhinieri Planifikimi dhe Menaxhimi Urban” niveli minimal i diplomës “Master...

January 5, 2017

Read More

Njoftime

SHPALLJE FITUESI “DREJTOR

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

December 21, 2016

Read More

Njoftime

Shpallje vend i lire pune, Pergjegjes ne Drejtorine e Infrastruktures dhe Zbatimit te Projekteve

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Përgjegjës në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve) Lloji i...

December 21, 2016

Read More

Njoftime

10.12.2016 – Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor ne Drejtorine e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë...

December 12, 2016

Read More

Njoftime

Plan Zhvillimi Vlorë

Plan Zhvillimi Vlore Rregullore Vlora harta e zonave dhe objekteve historike te propozuara Vlora Vlora 18-j 10 Vlora 18d Harta e zonave...

December 10, 2016

Read More

Njoftime

Njoftim: Degjesë Publike PPV Bashkia Vlorë

Ftojmë të gjithë qytetarët e interesuar të marrin pjesë në Degjesë Publike, faza e tretë te PPV (Plani i Përgjithshëm Vendor)...

December 6, 2016

Read More