Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Projekte

Projekte

Trajtimi i mbetjeve urbane, merr fund zvarritja më shumë se 12 vjeçare

  Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta, një nga premtimet e mia elektorale dhe njëkohësisht një nga sfidat më të...

December 16, 2016

Read More

Projekte

Projekti i rikonstruksionit të godinës së Shkollës së Mesme”, “Ali Demi”

Projekti i rikonstruksionit të godinës së Shkollës së Mesme”, “Ali Demi”, është mjaft ambicioz. Ai synon ta...

December 15, 2016

Read More

Projekte

Gjatë Dëgjesës Publike për Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë

  Planin i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë së Vlorës, tashmë është në prag të finalizimit. Procesi për përgatitjen e tij...

December 9, 2016

Read More

Projekte

“Kanali i Naunkë”s,

“Kanali i Naunkë”s, një nga segmentet më të rëndësishme të sistemit të kanalizimeve në qytet, tashmë është vënë...

December 2, 2016

Read More

Projekte

Vlora, Qyteti i 2 deteve dhe i jetës së natës

Vlora, Qyteti i 2 deteve dhe i jetës së natës                                                            ...

October 24, 2016

Read More

Projekte

Sistemim asfaltimi i rrugës Veledin Kollozi dhe Xhebro Gjika

Sistemim asfaltimi i rrugës “Veledin Kollozi”, “Xhebro Gjika” dhe i bllokut te banimit në brendësi te kompleksi...

June 24, 2016

Read More

Projekte

Intermodal

Nderfaqja e Projektit: http://www.intermodality.eu...

January 1, 2015

Read More