Projekti Rikualifikimi i Qendres se fshatit Dukat

Projekti “Rikaualifikimi i Qendres se fshatit Dukat”, eshte nje projekt i cili bashkefinancohet nga Agjencia Zvicerane per Zhvillim dhe Bashkepunim (SDC) dhe Agjencia Austriake per Zhvillim (ADA ) si dhe Bashkia Vlore. Vlera totale e projekti eshte...