Regjistri i kërkesave për informacion

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht–Shtator) 2021

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht–Shtator) 2021 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht–Shtator) 2021 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Korrik-Gusht–Shtator) 2021 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht–Shtator) 2021

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill-Maj-Qershor) 2020 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2021

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2021 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2021 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Korrik-Gusht-Shtator) 2020 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill- Maj- Qershor) 2020

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill- Maj- Qershor) 2020 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill- Maj- Qershor) 2020 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill- Maj- Qershor) 2020 Shkarko Regjistri...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2020

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2020 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2020 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Janar –...

NUMRAT E TELEFONIT TE DREJTOREVE TE BASHKISE

Per çdo informacion qe ju duhet, mos hezitoni te kontaktoni me drejtorite perkatese si me poshte: Emër Mbiemër Detyra Funksionale Drejtoria/ Struktura Nr. Tel E-mail Daut ZËRAJ Drejtor Drejtoria Juridike 0682094489 daut_zeraj@hotmail.com Laura BRINJA...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019 Shkarko Regjistri...