Pajisje me informacion teknik mbi treguesit zhvillimit

stema_100

Pajisje me informacion teknik mbi treguesit zhvillimit

Hapi IHapi II

Paraqitja e aplikimit:

  1. Qytetari ploteson formularin standart te kerkeses per “Pajisje me informacion teknik mbi treguesit zhvillimit”
  2. Dokumentet qe duhet te bashkangjiten jane: Certifikate pronesie dhe/ose Kordinata GIS (KRGJSH / Gaus Kruger /WGS) te perimetrit te zones se interesit

Protokolli në hyrje:

  1. Punonjesi i protokollit drejton qytetarin tek publikimi i Planit te Pergjithshem Vendor ne adresen e internetit www.planifikimi.gov.al – e-harta
  2. Per informacione me te detajuara rregjistron kerkesen me shkrim te qytetarit
  3. Punonjesit e protokollit kontrollojne listen e dokumentave te dorezuara dhe rregjistrojne kerkesen