Sherbime

Gjendja CivileSherbime SocialeLeje AktivitetiTransportiNjoftime PunesimiNjoftime te Gjykates / Permbarimit
Gjendja Civile
Sherbime Sociale
Leje Aktiviteti
Emergjenca Civile – quam.
Njoftime Punesimi

Njoftime te Gjykates / Permbarimit