Te dhenat e koordinatorit per njoftimin dhe konsultimin publik