NUMRAT E TELEFONIT TE DREJTOREVE TE BASHKISE

Per çdo informacion qe ju duhet, mos hezitoni te kontaktoni me drejtorite perkatese si me poshte:

DREJTORIA EMER MBIEMER NR.TEL
Drejtoria Juridike Daut Zeraj 695593602
Drejtoria e menaxhimit te pronave publike Sonela Haxhiraj 699939587
Drejtoria e Burimeve Njerëzore Laura Brinja 682208980
Drejtoria e Informacionit Desilda Caci 696153970
Drejtoria e Finances, Buxhetit dhe Kontabilitetit Taulla Zanaj 682010078
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Oltjon Bejaj 692651220
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit Fatjon Devollaj 692543216
Drejtoria e Zbatimit te Projekteve Jurgen Collaku 696271429
Drejtoria e Ndihmes, Sherbimit social Irena Stasa 695294051
Drejtoria e Emergjencave Civile Adrian Vreshtazi 692298167
Drejtoria e Mbrojtjes Konsumatore Anjeza Shiko 682020626
Policia Bashkiake Mejtim Mece 695890262
Zyra e Gjendjes Civile Nereida Leka 698109294
Inspektoriati Ndertimor Zambak Selmani 695383433

You may also like...