Fusha 1 pika 5 Detyrat e administratës së njësive administrative