REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION TETOR – DHJETOR 2016

Nr#: Data e regjistrimit të kërkesës Objekti                                                      ...