Abas Mezini

Abas Mezini

Familja Mezini është një nga familjet më të vjetra të Vlorës dhe me një aktivitet të shquar patriotik. Në Komisionin përgatitor për shpalljen e Pavarësisë Abas Mezini ishte shumë aktiv, në shtëpinë e tij bëheshin mbledhjet më të rëndësishme. Kryekatundari mbështeti fuqimisht Ismail Qemalin dhe qeverinë e tij. Në të gjitha aktivitetet e kohës merrte pjesë Abas Mezini.

You may also like...