projekt vendim per ndalimin e levizjes se mjeteve te punes se trasnportit gj sezonit turistik i Sakti