Kordinatori

Desilda Caci
Koordinator për të Drejtën e Informimit

Orari i Punës i Administratës së Bashkisë:
E Hënë – E Premte
08:00 – 16:00

Adresa:
Bashkia Vlorë
Sheshi “4 Heronjtë”
Vlorë, 9401
Shqipëri

Tel: 033421201
web: www.vlora.gov.al
email: informacioni@vlora.gov.al