Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Komisionet e Keshillit

stema_100

Komisionet e Këshillit të Bashkisë – 21.06.2015


1. Komisioni për problemet juridike, të rendit dhe të mbrojtjes Ervis Moçka (PS)
2. Komisioni për problemet e shërbimeve dhe të strehimit Ridvan Mersinaj (PBK)
3. Komisioni i ekonomisë dhe financave Arqile Mishtaku (PS)
4. Komisioni për mbrojtjen e mjedisit dhe shërbimeve shëndetsore
5. Komisioni për zhvillimet urbanistike dhe ndërtimet Selim Haskoçelaj (PS)
6. Komisioni i arsimit, kulturës, sporteve dhe OJF-ve Bukuroshe Isufaj (PD)
7. Komisionioni për marrëdhëniet me jashtë Alketa Agolli (PD)
8. Komisioni për informacionin dhe marrëdhëniet me publikun Vilma Bello (PS)
9. Komisioni i mandateve dhe i rregullores Artemida Luçaj (LSI)
10. Komisioni për mbikqyrjen, kontrollin dhe nënshkrimin

e procesverbaleve të mbledhjeve

Hamza Kuteli (PD)
11. Komisioni i per bujqesine dhe agroturizmin

Comments are closed.