Kontakt

    Bashkia Vlore

    Sheshi “4 Heronjtë”
    Vlore, 9400
    Shqipëri