Te dhenat e koordinatorit per njoftimin dhe konsultimin publik

KOORDINATORI PЁR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

KЁNDI I BE

  1. Albana NACI
    Koordinator për njoftimin dhe konsultimin publik
  2. email : albana.naci@vlora.gov.al
  3. Orari i Punës i Administratës së Bashkisë:
    E Hënë – E Premte
    08:00 – 16:00