Te dhenat e koordinatorit per njoftimin dhe konsultimin publik

KOORDINATORI PЁR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

KЁNDI I BE

  1. Fabiola Deliaj
    Koordinator për njoftimin dhe konsultimin publik
  2. email: deliaj.fabiola@gmail.com
  3. Orari i Punës i Administratës së Bashkisë:
    E Hënë – E Premte
    08:00 – 16:00