Regjistri i kërkesave për informacion

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2021

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2021 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2021 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Korrik-Gusht-Shtator) 2020 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht-Shtator) 2020

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill- Maj- Qershor) 2020

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill- Maj- Qershor) 2020 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill- Maj- Qershor) 2020 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill- Maj- Qershor) 2020 Shkarko Regjistri...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2020

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2020 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2020 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Janar –...

NUMRAT E TELEFONIT TE DREJTOREVE TE BASHKISE

Per çdo informacion qe ju duhet, mos hezitoni te kontaktoni me drejtorite perkatese si me poshte: DREJTORIA EMER MBIEMER NR.TEL Drejtoria Juridike Daut Zeraj 695593602 Drejtoria e menaxhimit te pronave publike Sonela Haxhiraj 699939587...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019 Shkarko Regjistri...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019 Parametri Vlera Emri  Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Korrik –...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill – Maj –Qershor ) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill – Maj –Qershor) 2019 Parametri Vlera Emri  Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill – Maj –Qershor ) 2019 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill – Maj...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2019 Parametri Vlera Emri  Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2019 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Janar –...