Regjistri i kërkesave për informacion

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2024 

Rregjistri i Kerkesave Per Informacion (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2023

Rregjistri i Kerkesave Per Informacion (Korrik-Gusht-Shtator) 2023

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2023

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2023 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2023 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill-Maj-Qershor) 2023 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE (Prill-Maj-Qershor) 2023

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars) 2023

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars) 2023 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars) 2023 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2023 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE (Janar-Shkurt-Mars) 2023

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Djetor) 2022

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Djetor) 2022 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Djetor) 2022 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor-Nentor-Djetor) 2022 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE (Tetor-Nentor-Djetor) 2022

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht -Shtator) 2022

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht -Shtator) 2022 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht -Shtator) 2022 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Korrik-Gusht -Shtator) 2022 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE DHE...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2022

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2022 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2022 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill-Maj-Qershor) 2022 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE Prill-Maj-Qershor 2022

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Mars) 2022

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Mars) 2022 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Mars) 2022 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Janar – Mars) 2022 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht–Shtator) 2021

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht–Shtator) 2021 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht–Shtator) 2021 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Korrik-Gusht–Shtator) 2021 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik-Gusht–Shtator) 2021

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill-Maj-Qershor) 2020 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2021

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2021 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2021 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor-Nentor-Dhjetor) 2020...