Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Djetor) 2022

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Djetor) 2022
Parametri Vlera
Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor-Djetor) 2022
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor-Nentor-Djetor) 2022
Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE (Tetor-Nentor-Djetor) 2022

You may also like...