Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars)2018
Parametri Vlera
Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars) 2018
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018
Shkarko Regjistri i kerkesave per informacion Janar-Shkurt-Mars 2018

You may also like...