Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill- Maj- Qershor) 2020

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill- Maj- Qershor) 2020
Parametri Vlera
Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill- Maj- Qershor) 2020
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill- Maj- Qershor) 2020
Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill- Maj- Qershor) 2020

You may also like...