Plani vjetor per procesin e vendimmarrjes me pjesemarrje

Konsultimet me publikun për Programin Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 si dhe planifikimi për Projekt buxhetin e vitit 2023 për Bashkinë Vlorë

 

Kalendari dhe agenda e takimeve në komunitet

 

Ftohen të gjithë qytetarët dhe grupet e interesuar, për të qënë pjesëmarrës në dëgjesat publike si dhe të japin komente dhe rekomandime përgjatë proçesit me qëllim përmirësimin e tij, deri në miratimin e projekt buxhetit 2023.

 

Nr. Njesia Data, ora
1 Njësia Administrative Orikum 13.09.2022 ora 10:00
2 Njësia Administrative Qendër 13.09.2022 ora 13:00
3 Njësia Administrative Novoselë 14.09.2022 ora 10:00
4 Njësia Administrative Shushicë 15.09.2022 ora 10:00
5 Rajoni 3 15.09.2022 ora 13:00
6 Rajoni 4 16.09.2022 ora 10:00
7 Rajoni 5 13.09.2022 ora 12:00
8 Rajoni 1 22.09.2022 ora 10:00
9 Rajoni 2 22.09.2022 ora 13:00

 

Shkarko Kalendarin për Programin Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 si dhe planifikimi për Projekt buxhetin e vitit 2023 për Bashkinë Vlorë