Category: Degjesat Publike

Njoftim për dëgjesë publike

Degjese publike mbi Rregulloren e Shfrytezimit te Hapesirave Publike (SPL) ne territorin e Bashkise Vlore me perfaqesues nga Keshilli Dhe Administrata e Bashkise Vlore. Jane te ftuar te gjithe qytetaret,grupet e interesit Dhe kushdo...

Njoftim për dëgjesë publike

Degjese publike mbi percaktimin e procedures per negocimin me zhvilluesit private qe shprehin interes qe te bashkepunojne me Bashkine e Vlores nepermjet marreveshjes per pronat ne pronesi te saj. Jane te ftuar te gjithe...

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE

NJOFTIM! Dëgjesë Publike mbi Rregulloren e Shfrytëzimit të Hapsirave Publike (SPL) në territorin e Bashkisë Vlorë me përfaqësues nga Këshilli dhe Administrata e Bashkisë Vlorë. Janë të ftuar të gjithë qytetarët, grupet e interesit...