Category: Njoftime

NJOFTIM PËR KRYERJEN E SHËRBIMEVE FUNERALE

Duke filluar nga data 01.02.2024 dhe ne vijim, bazuar nëLigjin nr. 9920 datë 15.04.2004 “Për Administrimin e shërbimit të varrimit” si edhe  në VKB nr.7, datë 29.01.2024  “Për një Ndryshim në Vendimin nr.96 datë...

NJOFTIM PËR RIKONFIRMIM TË DOKUMENTACIONIT

NJOFTIM PËR RIKONFIRMIM TË DOKUMENTACIONIT PËR FAMILJET DHE INDIVIDËT QË KANË APLIKUAR PRANË BASHKISË VLORË, PËR TË PËRFITUAR STREHIM NË APARTAMENTET E NDËRTUARA NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE NË LAGJEN “KUSHTRIMI” TEK ISH- FRIGORIFERI,...

SHPALLJE PUBLIKE PËR NJOFTIM TË Z. ARSEN MANE BOÇAJ

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 179, datë26.02.2020 “Për rregullat, kushtet dhe proçedurat e privatizimittë banesave që kanë qenë subject i ligjit nr.7652, datë23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore” dhe të...