Category: Njoftime

NJOFTIM PER KREDINE E BUTE NGA BASHKIA VLORE

NJOFTIM PER KREDINE E BUTE NGA BASHKIA VLORE

PËR  ZBATIMIN  E  PROGRAMIT  TË  BANESAVE  ME  KOSTO  TË  ULËT, NËPËRMJET SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË  KREDIVE  NGA  BUXHETI  I BASHKISË  VLORË   Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Bashkisë  Nr.19,  datë 25. 02....

Informacion ne lidhje me Zonat Kadastrale

Informacion ne lidhje me Zonat Kadastrale

Kosultimi Publik do te behet gjate diteve : Data 22/01/2021 – 08/03/2021 Ne adresen prande Bashkise Vlore Oraret e pritjes ne ambjentet ku do te kryet konsultimi jane : Te hene -Te Premte orari...

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE ARSIMIT PARASHKOLLOR JANAR 2021

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE ARSIMIT PARASHKOLLOR JANAR 2021

VendPuneID zvap profil emri Mbiemer NrRendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Fatbardha Hitaj...

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – SuMo

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – SuMo

INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO   CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST Municipality of Vlore in the framework of the Project “Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area”/ ACRONYM: SuMo”, co –financed...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)” në Kopshtin pranë Shkollës “Selam Musai”, Babicë e Madhe Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i...