Category: Njoftime

Kërkesë për Ambjent me Qera për Kopshtin Nr. 8

  ________________________________________________________________ REPUBLIKA E SHQIPERISË BASHKIA VLORË Kërkesë për Ambjent me Qera për Kopshtin Nr. 8 Kriteret teknike që duhet të plotësojë godina që do merret me qera për Kopshtin nr. 8: 1. Godina...

NJOFTIM PËR SHPËRNDARJEN E APARTAMENTEVE 2+1

                                                                                _________________________________ _________________________________ R E P U B L I K A  E  SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË KOMISIONI I STREHIMIT   NJOFTIM       Njoftohen...

VLORA OPEN BEACH VOLLEY 2024

📢Vlora Open Beach Volley 2024🌊🏐 📆Në datat 7, 8 dhe 9 Qershor do të zhvillohet në Vlorë aktiviteti më i madh i Volejbollit në Plazh🌊🏐, në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Volejbollit duke bërë...

Njoftim për dëgjesë publike

Degjese publike mbi Rregulloren e Shfrytezimit te Hapesirave Publike (SPL) ne territorin e Bashkise Vlore me perfaqesues nga Keshilli Dhe Administrata e Bashkise Vlore. Jane te ftuar te gjithe qytetaret,grupet e interesit Dhe kushdo...

Njoftim për dëgjesë publike

Degjese publike mbi percaktimin e procedures per negocimin me zhvilluesit private qe shprehin interes qe te bashkepunojne me Bashkine e Vlores nepermjet marreveshjes per pronat ne pronesi te saj. Jane te ftuar te gjithe...

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE

NJOFTIM! Dëgjesë Publike mbi Rregulloren e Shfrytëzimit të Hapsirave Publike (SPL) në territorin e Bashkisë Vlorë me përfaqësues nga Këshilli dhe Administrata e Bashkisë Vlorë. Janë të ftuar të gjithë qytetarët, grupet e interesit...

NJOFTIM PËR TATIMPAGUESIT

NJOFTIM Të nderuar tatimpagues! Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Vlorë,bazuar në ligjin nr. 9632, datë  30.10.2006  “Pwrsistemin e taksave vendore” i ndryshuar, ligjit nr. 9920,datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore nëRepublikën e Shqipërisë” i...