Category: Njoftime

NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT

NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT

NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT “PSIKOLOG PËR FËMIJË” PËR SHËRBIMET MBËSHTETËSE PËR FËMIJËT DHE FAMILJET (SHMFF)   Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë bazuar në Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i...