Category: Njoftime

NJOFTIM

NJOFTIM

NJOFTIM Të nderuar taksapagues, Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Vlorë, bazuar në Ligjin nr. 9632, datë  30.10.2006  “Per sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar si dhe Vendimit nr.88, datë , 24.12.2020 “Për miratimin...

NJOFTIM

NJOFTIM

Të nderuar taksapagues,   Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Vlorë,bazuar në Ligjin nr. 9632, datë  30.10.2006  “Per sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar si dheVendimit nr.88, datë , 24.12.2020 “Për miratimin e taksave...