Category: Njoftime

NJOFTIM PËR KRYERJEN E SHËRBIMEVE FUNERALE

Duke filluar nga data 01.02.2024 dhe ne vijim, bazuar nëLigjin nr. 9920 datë 15.04.2004 “Për Administrimin e shërbimit të varrimit” si edhe  në VKB nr.7, datë 29.01.2024  “Për një Ndryshim në Vendimin nr.96 datë...