Regjistri i brendshëm i Peticioneve dhe Iniciativave qytetare

Regjistri i brendshëm i Peticioneve dhe Iniciativave qytetare – Bashkia Vlore
Nr.Kodi i regjistrimitCeshtjaGrupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)Data e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data)Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli Po/JoZbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)
1P1Kalimi i kopshtit me dreke ne OrikumForumi i Pavarur i Grave Orikum15,06,2020Nr.38, Date:13.06.2020joPoPo, Date 02.07.2020Te kaloj me buxhetin e 2021Po15,06,2020
2P2Të mbrojmë Pyllin e SodësGrupi i O.J.F-ve Vlorë03.07.2020Nr.52, Date: 07.07.2020poPoPo ,Date 05.08.2020Kaloj ne Keshillin e Bashkise ne 05.07.2020Po05.07.2020
3P3Rregullimi i Infrastruktures te 7 Pallatet , Uji I FtohteBanor + OJF20.07.2020Nr.60, Date:24.08.2020joPoPo , Date 05.08.2020Te kaloj me buxhetin e 2021Po24.08.2020
4P4Sherbim Publik ne infrastruktureQytetare, Lgj Hajro Cakerri11.08.2020Nr.78, Date:24.08.2020joPoPo , Date 01.10.2020Zbatuar KerkesaPo24.08.2020
5P5Asfaltim rruges Orikum- Kisha e MarmiroiBanor + OJF25.11.2021jojoPo , Date 16.12.2021Zbatuar Kerkesa
6P6Asfaltim rruges Bestrove - KerkoveBanor + OJF25.11.2021
8P8Zbatim i Projektit te BashkiseQytetar19.04.2022Po, Pranuar nga Keshilli