Historiku i Bashkisë Vlorë

Ky sistem në Shqipëri ka patur herë pas here ndërprerje në kohë. Qysh para 1912 kanë funksionuar “Kryekatundarët” ose Kryetarët e Bashkive. Ky sistem vazhdoi deri në fund të 1944 kur u vendosën Komitetet Ekzekutive dhe rifilloi në vitin 1992. ë fillim të shekullit XX Vlora kishte një popullsi prej 8.000 banorësh dhe administrohej nga Kryekatundari, që sot quhet “Kryetar i Bashkisë”.