Raporte , studime dhe vleresime mbi zbatimin e programit te transparences