Statistikat vendore

STATISTIKAT VENDORE

  • Publikimi i statistikave vendore kryhet një herë në vit.
  • Statistikat vendore me të dhënat kyçe të Bashkisë sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë, pasqyrohen në faqen zyrtare të internetit vlora.gov.al
  • Struktura përgjegjëse në bashki për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore është në funksion të Drejtorisë së Informacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun.

 

Statistikat Vendore 2021 Bashkia Vlore