Konferenca e Kryetarëve të Grupeve

1.
Vojsava Shkurtaj Kryetare e Këshillit (PS)
2.
Alketa Agolli Zv/Kryetare e Këshillit (PD)
3.
Arqile Mishtaku Kryetare e Grupit të Këshilltarëve të PS+FRD
4.
Kreshnik Alimerko Kryetar i Grupit të Këshilltarëve të PD+PR
6.
Baki Jazaj Kryetar i Grupit të Këshilltarëve të PDK-PDS-PSD
7.
Sulejmën Bubeqi Kryetar i Grupit të Këshilltarëve të PDIU-PEISH
8.
Ridvan Mersinaj Kryetar i Grupit të Këshilltarëve të Djathtë
9.
Agron Gjipali Sekretar i Këshillt  te Bashkise