Rregjistri i ankesave, kerkesave dhe vrejtjeve

Nr.

Kërkesë
Ankesë
Vërejtje
Kodi i regjistrimit

Ceshtja

Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë

"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)"

"Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)"

Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)

"Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo"

"Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)"

"Përgjigjia
(data dhe numri)"

   
1PoK1Emertim rruge02.06.2020Drejtoria Juridike -
Nr prot 29
29/1
date 09.06.2020
02.07.2020PoKthim Pergjigje
2PoK2Emertim rruge10.06.2020Drejtoria Juridike
Nr.33
12.06.2020
33/1
02.07.2020Po24.06.2020Kthim Pergjigje
3PoK3Rregjistrim toke11.06.2020DPPMA
Nr.35
12.06.2020
34/1
02.07.2020Po
4PoK4Rregjistrim trualli11.06.2020DPPMA
Nr.34
12.06.2020
35/1
02.07.2020PoKthim Pergjigje
5Pok5Marrje toke ne pronesi25.06.2020DPPMA5052
Date: 26.06.2020
02.07.2020Po
6Pok6Kopje dokumenti25.06.2020DPZHT5053
Date: 26.06.2020
02.07.2020Po
7Pok7Kerkes per interpretim juridik26.06.2020DPPMA5107
Date: 26.06.2020
02.07.2020Po
8Pok8Kerkes per dokumentacion26.06.2020DPZHT5106
Date: 26.06.2020
02.07.2020Po
9Pok9kerkes per paisje AMTP26.06.2020DPPMA5108
Date: 26.06.2020
02.07.2020Po
10Pok10Kerkese per ndihme ekonomike26.06.2020DNSSH5111
date: 26.06.2020
02.07.2020Po
11Pok11Kerkes info per landfillet29.06.2020DPPMA5179
Date: 29.06.2020
12Poa12Ankes per zenie rruge29.06.2020IMT5182
date: 29.06.2020
13Poa13Ankes per zenie rruge29.06.2020IMT5185
Date: 29.06.2020
14Pok14Kerkese per rikontruksion kopshti12.06.2020DIZP4571
Date: 17.06.2020
15Pok15Kerkese per informaciom21.07.2020KB21.07.2020PoKthim Pergjigje 21.07.202
16Pok16Kerkese per permirsim infrastrukture21.07.2020KB nisur Kryetarit te Bashkise22.07.2020
17pok17Kerkese per vendparkim taksi28.07.2020D.I.Z.P , KB06.08.2020
18pok18Propozim per Titull Nderi05.08.2020Drejtorise Juridike06.08.2020
19pok19Kerkese per ballafaqim me komunitetin10.08.2020D.P.ZH.T10.09.2020
20POK20Kerkese per spostim memoriali17.08.2020D.P.ZH.T17.08.2020
21PoK21Kerkese per Informacion G. Bocari24.08.2020D.P.ZH.T, Drejtorise Juridike, ASAT, DBNJ________27.08.2020Po
22PoK22Kerkese per emertim rruge09.09.2020Drejtorise Juridike________Ne procesNe proces
23PoK23Kerkese per strehim
Krenar Sadiku R1
15.09.2020DIZPPoNe procesNe proces
24PoA24Ankese per mungese infranstukture. Lgj 15 tetori, R122.09.2020Keshillit te Bashkise, DIZP
30.09.2020Ne procesNe proces
1PoK1Kerkese per strehim05.01.2021K.B
D.I.Z.P
07.01.2021Ne shqyrtimPoste, nr. 3, 05.01.2021
2PoK2Kerkese per privatizim te K.F Flamurtari21.01.2021Nj. Prokurim
K.B
D.F.B.K
25.01.2021Ne shqyrtimNr. 728
21.01.2021
3PoK3Kerkese per emertim rruge27.01.2021D.J
K.B
29.01.2021Ne ShqyrtimNr. 973
27.01.2021
4PoK4Kerkese per venie ne dispozicion VKB janar 2019- Dhjetor 202024.11.2021K.B24.01.2021Perfunduar
5PoK5Propozim titulli "Qytetar Nderi"10.12.2021K.B12.11.2021Perfunduar
6PoK6Propozim per Z. Gjokshi "Mirenjohje e qytetit vlore"13.12.2021K.B13.12.2021Ne shqyrtim
7PoK7Kerkerse per vendosjen e shtatores se "Hasan Prishtines"16.12.2021K.B16.12.2021Ne shqyrtim
8PoK8Vendosje e emrit te nje rruge "Festim Lato"23.01.2021D.J
K.B
25.01.2021Ne Shqyrtim
9PoK9Vendosje e nje pllakate perkujtimore23.02.2021D.J
K.B
25.02.2021Ne Shqyrtim
10PoK10Kerkese per informacion16.02.2021Kordinatori per informacion
K.B
16.02.2021
11PoK11Kerkese per informacion12.05.2021D. Urbanistike
D. Juridike
K.B
13.05.2021
12PoK12Kerkese per vendosjen e nje veper arti04.03.2021D.P.ZH.I
K.B
05.03.2021
13PoK13Kerkese per perfshirje ne rendin e dites19.03.2021K.B20.03.2021
14PoK14Kerkese per informim, zgjedhja e administratorit23.03.2021K.B23.03.2021
15PoK15Kerkese per informacion 07.04.2021Bashkise Vlore07.04.2021
16PoK16Emerimi i sheshit ne Lungomare08.04.2021D. Juridike
K.B
10.04.2021
17PoA1Rishikimi i tarifave te sherbimit taksi11.04.2021D. Juridike
D. FInances
K.B
12.04.2021
18PoK17Emertim rruge te Akademia detare12.04.2021D. Juridike
K,B
14.04.2021
19PoK18Kerkese per informacion14.04.2021D.Juridike
K.B
17.04.2021
20PoK19Kerkese per emertimin e nje rruge "Leonard Kamberi"14.04.2021D.Juridike
K.B
---
21PoK20Kerkese per uljen e takses se pasurise15.04.2021D.T.T.V
K.B
20.04.2021
22PoK21Vendosja e eshtrave te deshmoreve ne varrezat e deshmoreve19.04.2021D.I.I.P
K.B
20.04.2021Perfunduar
23PoA2Heqja e tendes per shkak te zbatimit te projektit22.04.2021D. Urbanistikes
K.B
23.04.2021PerfunduarNr 4939/4
03.08.2021
Poste
24PoK22Dhenie titulli "Qytetar Nderi"04.05.2021D. Juridike
K.B
12.05.2021
25PoK23Dhenie titulli "Qytetar Nderi"07.05.2021D. Juridike
K.B
10.05.2021
26PoK24Plotesim Pyetesori18.05.2021Bashkia Vlore
K.B
20.05.2021
27PoK25Dhenie titulli "Qytetar Nderi"25.05.2021D. Juridike
K.B
27.05.2021
28PoK26Perfshirje ne listen per banesa sociale07.06.2021D.I.Z.P
K.B
10.06.2021
29PoK27Emertim Rruge17.06.2021D. Juridike
K.B
---Perfunduar
30PoK28Kerkese per informacion 08.07.2021Bashkia Vlore
K.B
10.07.2021
31PoK29Anullim kerkese per hapje rruge14.07.2021D. Urbanistike
K.B
20.07.2021Ne shqyrtim
32PoK30Rikthim ne ish-zonen e tregtimit16.07.2021D.A.V
D.J
K.B
20.07.2021
33PoK31Vendosje emertim rruge27.07.2021D. Juridike
K.B
31.07.2021
34PoK32Kerkese per emertim rruge06.08.2021D. Juridike
K.B
10.08.2021
35PoA3Ankese per pastrimin e koshave01.09.2021D.I.Z.P
K.B
03.09.2021Perfunduar04.10.2021
E-Mail
36PoA4Ankese per pastrimin e koshave01.09.2021D.I.Z.P
K.B
03.09.2021Perfunduar04.10.2021
E-Mail
37PoA5Ankese per pastrimin e ambjentit01.09.2021D.I.Z.P
K.B
03.09.2021Perfunduar14.10.2021
E-Mail
38PoK33Restaurim pallati04.09.2021D. Urbanistikes
D.E.C
K.B
15.09.2021
39PoK34Zhvendosje Memoriali01.12.2021D. Urbanistikes
K.B
02.12.2021PerdunduarNr. 10598/1
02.09.2021
Poste
40PoK1Kerkese per Informacion30.12.2021D.P.P.M.ANr. 7039
30.12.2021
41PoK2Kerkese per Informacion07.02.2022D.I.I.P
M.M
K.B
Nr.1232
08.02.2021
42PoK3Kerkese per indeksimin e tarifes se Transportit publik14.04.2022D.I.I.P
K.B
Nr. 4439
26.04.2022
43PoK4Kerkese per rritjen e cmimit te Biletes dhe Aboneve28.02.2022D.I.I.P
K.B
Nr. 2106
28.02.2022
44PoK5Kerkese per emertim rruge05.05.2022K.BNr. 5025
09.05.2022
45PoK6Propozim per dhenie titull Nderi11.04.2022D. Juridike
K.B
Nr. 4610
28.04.2022
46PoK7Propozim per dhenie titulli22.04.2022D Juridike
K.B
Nr. 4358
22.04.2022
47PoK8Propozim per vendosjen e emrit te nje rruge21.04.2022D. Juridike
K.B
Nr. 4388
22.04.2022
48PoK9Kerkese per dhenie titulli26.04.2022D. Juridike
K,B
Nr. 4605
28.04.2022
49PoK10Kerkese per vendosjen e eshtrave te deshmorit te Atdheut Z. Mustafa Sulce Kuqaj ne varrezat e Deshmoreve16.04.2022D.I.I.P
K.B
Nr. 4124
19.04.2022
50PoK11Kerkese per vendosjen e emrit te nje rruge Aziz Hasa tek Akademia e Marines09.04.2022D. Juridike
K.B
Nr. 3885
12.04.2022
51PoK12Kerkese per Informacion06.04.2022K.BNr. 3660
07.04.2022
52PoK13Kerkese per emertim sheshi24.03.2022D. Juridike
K.B
Nr. 3260
30.03.2022
53PoK14Kerkese per emertese23.03.2022D. Juridike
K.B
Nr. 3040
24.03.2022
54PoK15Kerkese per emertese rruge "Naim Muhaj" nje rruge ne vlore28.02.2022D. Juridike
K.B
Nr. 2108
28.02.2022
55PoK16Kerkese per emertim rruge "Cobo Merkuri"07.02.2022D. Juridike
K.B
Nr. 1681
17.02.2022
56PoK17Kerkese per zhvendosje memoriali27.01.2022D. Urbanistikes
K.B
Nr. 786
27.01.2022
57PoK18Kerkese per titull mironjohjeje13.12.2021D. JuridikeNr. 16332
13.12.2021
58PoK19Propozim per qytetar nderi te Z. Halo Hyrjet Sinani18.01.2022K.BNr. 454
18.01.2022
59PoK20Propozim per shtyrje afat qiraje "Parku Aulona"20.05.2022D. Juridike
K.B
Nr. 5706
20.05.2022
Ne shqyrtim
60PoK21Kerkese per Emertim Institucioni Kulturor
"Leka Kruta"
01.06.2022D. Juridike
K.B
Nr. 6127
01.06.2022
Ne Shqyrtim
61PoK22Kerkese per kontrollin e librarive ne zonen e lungomares21.06.2022D.A.V
K.B
Nr. 7129
21.06.2022
62PoK23Kerkese per rikonstruktim rruge28.06.2022D. Urbanistikes
K.B
Nr. 7451
29.06.2022
Ne shqyrtim
63PoA6Ankese per zhurma, ndotje mjedisi etj25.07.2022D.I.I.P
K.B
Agj. Veterinarise
Nr.8372
25.07.2022
Ne shqyrtim
64PoK24Rikonstruktim Rruge28.06.2022D. Urbanistikes
K.B
Nr. 7451
28.06.2022
Ne shqyrtim
65PoK25Ndryshim Destinacioni te Prones18.07.2022D. Urbanistikes
K.B
Nr. 8162
18.07.2022
Pranuar
66PoK26Ndryshim Destinacioni te Prones18.07.2022D. Urbanistikes
K.B
Nr.8161
18.07.2022
Pranuar
67PoK27Kerkese per Emertim Rruge31.08.2022K.BNr.9808
01.09.2022
Ne Shqyrtim