Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill – Maj –Qershor ) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill – Maj –Qershor) 2019
Parametri Vlera
Emri  Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill – Maj –Qershor ) 2019
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill – Maj –Qershor) 2019
Shkarko  Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill- Maj – Qershor) 2019

You may also like...