Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019
Parametri Vlera
Emri  Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019
Shkarko  Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019

You may also like...