Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021
Parametri Vlera
Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill-Maj-Qershor) 2020
Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2021

You may also like...