NUMRAT E TELEFONIT TE DREJTOREVE TE BASHKISE

Per çdo informacion qe ju duhet, mos hezitoni te kontaktoni me drejtorite perkatese si me poshte:

Emër Mbiemër Detyra Funksionale Drejtoria/ Struktura Nr. Tel E-mail
Daut ZËRAJ Drejtor Drejtoria Juridike 0682094489 daut_zeraj@hotmail.com
Laura BRINJA Drejtore Drejtoria e Burimeve Njerëzore 0682208980 laurabrinja@yahoo.it
Desilda ÇAÇI Drejtore Drejtoria e Informacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun 0696153970 cacidesilda@yahoo.com
Sonela Haxhiraj Drejtore Drejtoria e Pronave Publike Menaxhimit te Aseteve 0699939587 sonelahaxhiraj@yahoo.com
Taulla ZANAJ Drejtor Drejtoria e Finances, Buxhetit dhe Kontabilitetit 0682010078 taullazanaj@yahoo.com
Zambak Selmani Drejtor Drejtoria e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike 0695383433 pashkal@live.it
Jurgen Colaku Drejtor Drejtoria e Urbanistikes 0696271429 jurgen.14@live.it
Irena STASA Drejtore Drejtoria e Ndihmes dhe Sherbimit social 0695294051 irena.cakrani@yahoo.com
Oltjon Bejaj Drejtor Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit 0692651220 oltjonbejaj@gmail.com
Flori Hoxhaj K/Inspektor Inspektoriati Mbrojtjes se Territorit 0675299799
Mejtim MEÇAJ K/Inspektor Policia Bashkiake 0695890262 mejtimmecaj@yahoo.com
Adrian VRESHTAZI Drejtor Drejtoria e Emergjencave Civile 0692298167 adrian_3d@yahoo.com
Anjeza SHIKO Drejtore Drejtoria e Te Ardhurave Vendore 0695301902 agness_shiko@yahoo.it

You may also like...