Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2023

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2023
Parametri Vlera
Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2023
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill-Maj-Qershor) 2023
Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE (Prill-Maj-Qershor) 2023

You may also like...