Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021
Parametri Vlera
Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021
Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor-Nentor–Dhjetor) 2021

You may also like...